Často kladené otázky

Všetko, čo chcete vedieť o programe Férový Bonus

Kam mám zasielať zálohy?

Najčastejším a najjednoduchším spôsobom je platba kartou. Na našich stránkach si zvolíte pravidelné mesačné platby podľa programu, ktorý ste si vybrali. Ďalšou možnosťou je zasielanie platieb na účet: IBAN: SK1202000000003853647256 SWIFT: SUBASKBX vedený v VUB a.s. Pri platbe bankovým prevodom prosím vždy uveďte variabilný symbol platby – číslo vašej zmluvy, tiež zabezpečte, aby boli bankové poplatky hradené vami ako odosielateľom. Na náš účet musí prísť celá suma so správnym variabilným symbolom, aby sme vás mohli správne identifikovať.

Aké zálohy mám posielať?

Na svoj účet Férového bonusu zasielate 50 EUR, alebo násobky tejto čiastky, podľa toho, akú výšku mesačnej zálohy ste si zvolili. Aby bola prijatá platba považovaná za riadnu zálohu pre účel posúdenia nároku na Bonus, je potrebné, aby čiastka nebola nižšia ako vami zvolený program a prišla včas, teda v danom mesiaci. Neplatíte žiadne mesačné poplatky za vedenie účtu.

Čo sa stane so zostatkom po kúpe vybraného produktu alebo služby?

Všetky nevyčerpané zálohy (nepoužité pri kúpe produktu alebo služby) sú ponechané na vašom účte a budú použité pre ďalší nákup. Prehľad výšky vašich záloh a všetkých nákupov máte kedykoľvek k dispozícií po prihlásení sa k vášmu účtu v Klientskej zóne.

Môžem zaslať hneď celú čiastku postačujúcu na kúpu produktu alebo služby?

Áno, samozrejme môžete. Zostatok, ktorý nebude použitý na kúpu produktu, zostane na vašom účte a použije sa pri ďalšom nákupe.

Ako si môžem vybrať svoj produkt alebo službu?

Produkt alebo službu si môžete kedykoľvek vybrať a fyzicky prevziať u nášho obchodného partnera alebo emailom. Vybrať si tiež môžete v eshope na stránke www.ferovybonus.sk akýkoľvek tovar alebo službu ktorá je v aktuálnej ponuke. Pokiaľ si budete chcieť vybrať napr. dovolenku, v eshope na stránke www.ferovybonus.sk si to vložíte do košíka a následne Vám príde voucher do royal travel kde si ho uplatníte. Po vašom výbere si všetko odsúhlasíme emailom a produkt alebo službu (voucher), Vám pošleme na vašu adresu, či osobné prevzatie alebo emailom.

Čo je to Férový a Odporúčací Bonus a kedy mám naň nárok?

Obidva bonusy je možné čerpať už v prvý mesiac a zasielame vám ich na váš bankový účet, ktorý uvediete v Klientskej zóne. Férový Bonus získavate z celkového obratu programu Férového bonusu a to do maximálnej výšky 400 € mesačne pre klienta a 600€ pre obchodníka v prípade vašej pravidelnej mesačnej platby 50€, alebo adekvátnych násobkov. Teda pokiaľ je vaša mesačná platba 150 €, tak váš maximálny mesačný Férový Bonus je 1200€ pre klienta a 1800 pre obchodníka. Výšku Férového bonusu sledujete v Klientskej zóne. Odporúčací Bonus získavate za odporúčanie Férového bonusu na vašich sociálnych sieťach, mailom, alebo osobne a vtedy sa z klienta stáva už obchodník a to v prípade že odporučí minimálne 40klientov. Za každého takto získaného klienta dostávate odmenu, ktorú môžete taktiež sledovať v Klientskej zóne. Aj tento bonus vyplácame každý mesiac na váš bankový účet, a to počas celej doby, kedy vy a vami získaný klient platíte pravidelné mesačné zálohy.

Overení partneri
Kvalitné produkty
Pasívny príjem
Podpora